• Закон України “Про загальну середню освіту”
 • Закон України “Про дошкільну освіту”
 • Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”
 • Конвенція про права дитини

Укази Президента України:

 • №926/2010 від 30.09.2010 р. “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 • №347/2002 від 17.04.2002 р. “Про Національну доктрину розвитку освіти”

Акти Кабінету Міністрів України:

 • №646 від 12.04.2000 р. “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”
 • №777 від 27.08.2010 р. “Про затвердження Положення про освітній округ”
 • №1121 від 05.10.2009 р. “Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу”
 • №601 від 20.07.2004 р. “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”
 • №379 від 28.03.2002 р. “Про затвердження Державної програми “Вчитель”

Накази Міністерста освіти і науки, молоді та спорту України:

 • №528 від 03.05.2012 р. “Про затвердження змін до Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”
 • №921 від 17.08.2012 р. “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128″
 • №664 від 06.06.2012 р. “Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”
 • №996 від 30.08.2011 р. “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”
 • №1343 від 22.11.2011 р. “Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальоосвітніх навчальних закладів”
 • №58 від 26.01.2011 р. “Про затвердження Концепції літературної освіти”
 • №128 від 20.02.2002 р. “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”
 • №440 від 02.06.2004 р. “Про затвердження Примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу”
 • №1050 від 12.09.2011 р. “Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів”
 • №1114 від 09.12.2011 р. “Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів”
 • №930 від 06.10.2010 р. “Про затвердження Типового Положення про атестацію педагогічних працівників”
 • №329 від 13.04.2011 р. “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”
 • №572 від 10.06.2011 р. “Про Типові навчальні плани початкової школи”
 • №834 від 27.08.2010 р. “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”
 • №409 від 03.04.2012 р. “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню”
 • №616 від 23.05.2012 р. “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів”

Накази відділу освіти Козятинської районної державної адміністрації

 • №550 від 01.10.2012 р. “Про формування і роботу кадрового резерву”
Потребление памяти: 12.08MB